Privacy Policy in Swedish - sent to be translated in English

Personuppgiftspolicy

Välkommen till Scandi-shop.ch!

Vi uppskattar att du besöker Scandi-Shop:s webbplats. Din personliga integritet och den information du delar med oss är viktig för oss. Därför vill vi att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information som vi samlar in om dig. Scandi-Shop är angeläget om att skydda personuppgifter och tillämpar etablerad praxis i enlighet med gällande lag och bestämmelser om skydd av personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General data protection regulation, hädanefter GDPR).

Användning av denna webbplats

I denna personuppgiftspolicy redogör vi för vilken information vi samlar in från dig och hur den lagras och behandlas.

Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) ber vi dig att uppmärksamma att några av punkterna i denna personuppgiftspolicy gäller särskilt för dig.

Detta dokument beskriver

  • Vilken information vi samlar in och hur vi samlar in den
  • Hur vi skyddar dina personuppgifter
  • Vad vi gör med personuppgifterna vi samlar in
  • Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter
  • När och hur vi delar dina personuppgifter med andra
  • Hur länge vi sparar dina personuppgifter
  • Dina rättigheter och valmöjligheter
  • Har du frågor? Ta kontakt med oss

Vilken information vi samlar in

De personuppgifter som Scandi-Shop samlar in om dig är förnamn, efternamn, adress, e-post, telefon.

Hur vi samlar in personuppgifterna

Vi samlar in dina personuppgifter när du köper produkter som tillhandahålls av Scandi-Shop, eller när du önskar få vårt nyhetsbrev.

Vad händer om du inte uppger några personuppgifter?

För att kunna leverera dina produkter behöver vi vissa personuppgifter, tex adress. Om du inte uppger dessa uppgifter kan vi inte leverera produkterna.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

IT-säkerhet för dina personuppgifter

Scandi-Shop:s säkerhetspolicy omfattar bland annat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med syftet att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, otillåten användning och åtkomst samt oavsiktlig spridning, ändring och radering. Vi ställer krav på alla tredjepartsorganisationer som vi kontrakterar för att stödja Scandi-Shop:s affärsverksamhet att också tillämpa rimliga säkerhetsåtgärder. (Se ”När och hur vi delar dina personuppgifter med andra” här nedanför.)

Vi uppdaterar och testar säkerheten löpande och begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till de som behöver tillgång till dem för att kunna leverera Scandi-Shop:s produkter till dig.

Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter med användning av Scandi-Shop:s säkra servrar. Dina personuppgifter kan också lagras, genom molntjänster eller annan teknik, av tredje part som Scandi-Shop har kontrakterat för att stödja Scandi-Shop:s affärsverksamhet (se ”När och hur vi delar dina personuppgifter med andra” här nedanför.)

Sådana tredjepartsorganisationer behandlar inte dina personuppgifter och har inte tillgång till dem utom för molnlagring och åtkomst av Scandi-Shop, och Scandi-Shop kräver att sådana tredjepartsorganisationer tillämpar minst samma nivå av IT-säkerhet som vi själva använder för att skydda dina personuppgifter. (Se ”IT-säkerhet för dina personuppgifter”)

Vad vi gör med personuppgifterna som vi samlar in

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in för att kommunicera med dig, leverera det du har efterfrågat, och för att tillhandahålla annan information och andra erbjudanden som kan vara av intresse för dig.

För att kommunicera med dig

Vi använder dina personuppgifter för att skicka viktiga meddelanden till dig, gällande sådant som din registrering, transaktioner och förändringar i Scandi-Shop:s avtal, villkor, policy och / eller andra interna förhållanden.

För att leverera det du har beställt

Vi använder dina personuppgifter för att leverera produkter som du har beställt.

För att förbättra våra tjänster

Vi använder dina personuppgifter för revision, dataanalys och undersökningar för att förbättra Scandi-Shop:s produktersortiment.

För att tillhandahålla erbjudanden som kan vara av intresse för dig

Vi kan kontakta dig för att erbjuda ytterligare produkter som är från Scandi-Shop som kan vara av intresse för dig.

När och hur vi delar dina personuppgifter med andra

Scandi-Shop använder dina personuppgifter för att leverera innehåll och tjänster från vår webbplats.

För affärsverksamhet

Vi kan också dela dina personuppgifter med tredjepartsorganisationer som vi har kontrakterat för att understödja Scandi-Shop:s affärsverksamhet, till exempel genom leverans, expediering, betalningstjänster, e-postutskick, och databehandling.

I enlighet med gällande lag

Vi kan dela dina personliga data om det är tillåtet enligt lag eller för att efterleva ett gällande lagligt förfarande.

Vid nytt ägande

Om ägandet av hela Scandi-Shop eller delar av det, dess produkter eller tjänster säljs eller överlåts kommer dina personuppgifter att överlåtas till den nya ägaren.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter under den tid som din affärsmässiga relation med oss vara, och vi har kvar din information endast så länge den behövs för det ändamål som den insamlades för, såvida vi inte har fått ditt medgivande att använda den för något annat, eller liknande ändamål.

Dina rättigheter och valmöjligheter

Om du meddelar oss att du vill att dina personuppgifter raderas (om du är EU-invåndare), eller att du önskar att vi inte längre kommunicerar med dig i marknadsföringssyfte, eller om du på annat sätt vill inskränka Scandi-Shop:s behandling av dina personuppgifter, kan vi behålla viss grundläggande information för att undvika att skicka dig oönskat material i framtiden och för att spara dokumentation av din begäran och vårt svar.

Radering av dina personuppgifter

Om du önskar att dina personuppgifter ska raderas, skicka e-post till: info@scandi-shop.ch.

För att tacka nej till meddelanden som gäller marknadsföring

Om du önskar att Scandi-Shop ska upphöra att sända meddelanden till dig i marknadsföringssyfte kan du enkelt avanmäla dig genom att skicka en e-post till: info@scandi-shop.ch.